Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 9

Sorteer:

Wikiwijs: keuzedeel palliatieve zorg

Omschrijving: Dit is de studiewijzer van palliatieve zorg. Daarbij hoort het boek “Persoonlijke basiszorg deel 2, hoofdstukken 4 en 5. In deze workshops leert de student al een beetje hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Hierbij wordt gewerkt aan de werkprocessen uit Kerntaak 1.

Gebruikssuggesties:
Opmerking: in deze studiewijzer wordt met name aandacht besteed aan de terminal...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele o...

Pleidooi voor verdriet (2019)

Omschrijving: Femke van der Laan houdt een pleidooi voor verdriet. Na het overlijden van haar man, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, leerde zij een nieuw, diep soort verdriet kennen. Ze schreef er columns over in het Parool en kwam tijdens het schrijven tot de conclusie dat er in onze samenleving niet genoeg ruimte is voor rouw en pijn. Haar boodschap: heb in godsnaam verdriet. In dit college de...

Wanneer praat jij over de dood? (2016)

Omschrijving: Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Iedereen krijgt met levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden.

Gebruikssuggesties:
Filmpje van 2 minuten bekijken en studenten vragen waar ze aan denken bij de dood en of ze hier over praten. gebruik het als een inleiding om...

Taboes over de dood bespreken: Kaartspel

Omschrijving: Het Kaartspel is een hulpmiddel voor mensen in hun laatste levensfase, maar kan ook door anderen gespeeld worden (bijvoorbeeld studenten) Het helpt prioriteiten in deze fase te stellen. Je kunt het alleen spelen of met meerderen.

Gebruikssuggesties:
Studenten kunnen samen het spel spelen en met elkaar in gesprek gaan over de dood, wat vinden ze belangrijk of niet. Hoe denken ze over th...

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders (2011)

Omschrijving: In 2008 verscheen bij het Expertisenetwerk de (uitgebreide) versie van het werkboek “Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen” op de website. Dit werkboek is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen er hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train -de - train...

Intervisiemethodes

Omschrijving: Intervisiemethodieken: diverse methodes binnen de intervisie met stappenplan

Gebruikssuggesties:
verschillende methodieken bespreken. Te gebruiken bij reflectieverslagen, portfolio, intervisie, nabespreken stagesituaties

Reflectiemodellen

Omschrijving: MindMeister is een online tool voor mind mappen, waarmee je je ideeën visueel kunt vastleggen, ontwikkelen en delen.

Gebruikssuggesties:
Gebruik een van de modellen om studenten te leren reflecteren op hun eigen handelen bij een palliatieve patient. Helpt om inzicht te krijgen in eigen (on)mogelijkheden (kennis en vaardigheden) binnen de palliatieve zorg.

Reflectiemodel STAR/STARR/STARRT

Omschrijving: Uitleg Reflectiemethode STAR/STARR/STARRT

Gebruikssuggesties:
Model om student te leren reflecteren op eigen handelen bij een palliatieve patient.

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl