Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 44

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Zorgpad stervensfase: handleiding (2011)

Omschrijving: Zorgpad stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het richt zich op de 'common pathway', behandeling van symptomen en bestrijden van lijden. Het Zorgpad Stervensfase 2.0 is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) versie 12 (2009). Het zorgpad is verdeeld in drie fasen: – beoorde...

Somberheid in de palliatieve fase (2014)

Omschrijving: Dat patiënten in de palliatieve fase somber en verdrietig zijn, is normaal en begrijpelijk. De exclusief psychiatrische blik die zulke somberheid benoemt als ‘depressieve stoornis’, is in zo’n situatie verraderlijk. Zij kan beter verruild worden voor een bredere, ‘salutogene’ benadering die zich niet uitsluitend richt op klachten en risicofactoren, maar ook probeert krachtbronnen a...

Herkennen en behandeling van depressie in de palliatieve fase (2005)

Omschrijving: Artikel in huisarts en wetenschap Depressie komt regelmatig voor in de palliatieve fase van levensbedreigende ziekten, namelijk bij 15-25% van de patiënten, maar wordt niet altijd zodanig herkend. In dit artikel gaan we in op de mogelijke verklaringen hiervoor. Verder komen de predisponerende factoren voor depressie bij deze groep patiënten aan de orde. Bij de bespreking van de diagnostie...

Betekenis van het symptoom angst voor patienten (2011)

Omschrijving: Artikel in het Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2011 (11) 2, over Wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief) naar angst bij mensen met kanker in het ziekenhuis en het hospice.

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie of bijvoorbeeld als beoordeling van een wetenschappelijk artikel.

Angst in de palliatieve fase (2012)

Omschrijving: Een PowerPoint presentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase
Idee voor eigen Powerpoint presentatie over angst. Te gebruiken samen met de richtlijn angst of een casus. aan bod komen:
  • Wat is angst?
  • Hoe kun je angst herkennen? (diagnostiek)
  • Wat kun je doen? (beleid)

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele o...

Casus palliatieve zorg (Wikiwijs) (2015)

Omschrijving: Het lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Het betreft een casus van een mevr. met COPD en diabetes.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Methodisch werken met een zorgleefplan
  • Voorlichting geven
  • coping
  • Palliatieve zorg
  • Omgaan met angst en pijn...

Complementaire zorg (Kicozo) (2019)

Omschrijving: Gerenommeerd opleidingsinstituut voor complementaire zorg.

Complementaire zorg vindt een steeds belangrijker plaats binnen de zorg. Met complementaire zorg bedoelen we die zorg die tot doel heeft de basiszorg extra aan te vullen op manieren die uit de natuur komen of gebruik maken van de natuurlijke fysiologie van de mens.

Via deze organisatie kun je onderwijs over complementa...

Meetinstrument DOS schaal (2001)

Omschrijving: Het delirium is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening Schaal bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delirium weergeven. Deze observaties kunn...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl