Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 35

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Palliatieve zorg aan migranten: handreiking bij de e-learning (2019)

Omschrijving: De handreiking bevat informatie over hoe het materiaal tot stand is gekomen en een beschrijving van de inhoud van de e-learning en de aanvullende opdrachten. De e-learning is ontwikkeld voor MBO- en HBO-studenten. De aanvullende opdrachten zijn voor het MBO-, HBO- en WO-niveau.

Gebruikssuggesties:
Deze handreiking bestaat uit de beschrijving van een e-learning ‘Palliatieve zorg aan ...

Palliatieve zorg aan migranten: e-learning (2019)

Omschrijving: Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Het onderwijs in deze handreiking bevat onderwijsmateriaal die de student onderst...

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Zorgpad stervensfase: handleiding (2011)

Omschrijving: Zorgpad stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het richt zich op de 'common pathway', behandeling van symptomen en bestrijden van lijden. Het Zorgpad Stervensfase 2.0 is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) versie 12 (2009). Het zorgpad is verdeeld in drie fasen: – beoorde...

Geestelijke verzorging in Nederland (2020)

Omschrijving: De website https://geestelijkeverzorging.nl/ is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’. Het project heeft ten doel om meer duidelijkheid te geven over geestelijke verzorging in Nederland. De website geeft praktische informatie voor zowel de mensen met levensvragen als de professionals. Ook is er een s...

Wikiwijs: keuzedeel palliatieve zorg

Omschrijving: Dit is de studiewijzer van palliatieve zorg. Daarbij hoort het boek “Persoonlijke basiszorg deel 2, hoofdstukken 4 en 5. In deze workshops leert de student al een beetje hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Hierbij wordt gewerkt aan de werkprocessen uit Kerntaak 1.

Gebruikssuggesties:
Opmerking: in deze studiewijzer wordt met name aandacht besteed aan de terminal...

De spirituele dimensie (2019)

Omschrijving: PowerPoint presentatie waarin de spirituele dimensie wordt uitgelegd. Ook wordt duidelijk uitgelegd wat het ABC model is en worden de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers toegelicht.

De Powerpoint is te gebruiken in een les over spirituele dimensie.

zie ook:
https://toolbox.pasemeco.nl/?p=1291
https://toolbox.pasemeco.nl/?p=1...

Angst in de palliatieve fase (2012)

Omschrijving: Een PowerPoint presentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase
Idee voor eigen Powerpoint presentatie over angst. Te gebruiken samen met de richtlijn angst of een casus. aan bod komen:
  • Wat is angst?
  • Hoe kun je angst herkennen? (diagnostiek)
  • Wat kun je doen? (beleid)

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele o...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl