Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 47

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Palliatieve zorg bij mensen met dementie , zorg voor beter

Omschrijving: Informatieve website over dementie en palliatieve zorg. Je kunt doorklikken naar informatieve brochures, richtlijnen, handreikingen.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrond informatie over dementie en palliatieve zorg

Zorgpad stervensfase: handleiding (2011)

Omschrijving: Zorgpad stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het richt zich op de 'common pathway', behandeling van symptomen en bestrijden van lijden. Het Zorgpad Stervensfase 2.0 is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) versie 12 (2009). Het zorgpad is verdeeld in drie fasen: – beoorde...

Wikiwijs: keuzedeel palliatieve zorg

Omschrijving: Dit is de studiewijzer van palliatieve zorg. Daarbij hoort het boek “Persoonlijke basiszorg deel 2, hoofdstukken 4 en 5. In deze workshops leert de student al een beetje hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Hierbij wordt gewerkt aan de werkprocessen uit Kerntaak 1.

Gebruikssuggesties:
Opmerking: in deze studiewijzer wordt met name aandacht besteed aan de terminal...

De spirituele dimensie (2019)

Omschrijving: PowerPoint presentatie waarin de spirituele dimensie wordt uitgelegd. Ook wordt duidelijk uitgelegd wat het ABC model is en worden de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers toegelicht.

De Powerpoint is te gebruiken in een les over spirituele dimensie.

zie ook:
https://toolbox.pasemeco.nl/?p=1291
https://toolbox.pasemeco.nl/?p=1...

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele o...

Casus palliatieve zorg (Wikiwijs) (2015)

Omschrijving: Het lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Het betreft een casus van een mevr. met COPD en diabetes.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Methodisch werken met een zorgleefplan
  • Voorlichting geven
  • coping
  • Palliatieve zorg
  • Omgaan met angst en pijn...

Hulpmiddelen voor goede palliatieve zorg in de GGZ

Omschrijving: De unieke situatie bij GGz Centraal is een palliatieve unit binnen de organisatie. GGz Centraal heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee ook andere ggz-organisaties zonder palliatieve unit kunnen werken aan goede palliatieve zorg voor hun patiënten. Enkele voorbeelden zijn: de handleiding ‘Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’, het laatste wensenboekje, een ch...

Palliatieve terminale zorg in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (2010)

Omschrijving: Deze rapportage beschrijft en evalueert de studie naar de palliatieve terminale zorg in geestelijke gezondheidszorg (GGz)-instellingen in Nederland. In het kader van deze kwalitatieve explorerende studie, heeft het Trimbos-instituut interviews gehouden in GGz-instellingen met behandelaars en verpleegkundigen. Dit had ten doel meer inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van de palliatieve te...

Zorgmijding onder dak- en thuislozen: Een handreiking (2018)

Omschrijving: Sinds 2016 doet het VUmc, samen met o.a. het NIVEL2, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep onderzoek naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep be...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl