Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 47

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Signaleringsmethode IKNL 1 (Herziene versie 2016)

Omschrijving: Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn.

Gebruikssuggesties:
Signalering in de ...

Samenwerken met vrijwilligers

Omschrijving: Kennisbundel: Als docent van een zorg- en welzijnsopleiding bereid je je studenten voor op een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Met de opdrachten en tips uit deze praktijkgerichte kennisbundel geef je het onderwerp een extra impuls in je lessen.

Gebruikssuggesties:
De bundel is zo samengesteld dat je niet alles hoeft te gebruiken. Pik eruit wat jij kunt gebruiken...

Palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei aspecten van de palliatieve zorg.

Wet langdurige zorg (WLZ) (2018)

Omschrijving: Website over wet Langdurige Zorg. Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe gaat dat in de praktijk?

Gebruikssuggesties:
Opdracht: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kun...

Handreiking financiering palliatieve zorg (2019)

Omschrijving: De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2020 is een herziening van de Handreiking 2019, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg va...

Coping; omgaan met lijden en ziekte; STerven op je Eigen Manier (STEM) (2019)

Omschrijving: Stichting STEM wil mensen ondersteunen om dat soort contacten te kunnen hebben. STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven. De Stichting ontplooit activiteiten in het publieke domein én stimuleert zorgverleners het contact over het levensein...

1 3 4 5

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl