Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 34

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Wet langdurige zorg (WLZ) (2018)

Omschrijving: Website over wet Langdurige Zorg. Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe gaat dat in de praktijk?

Gebruikssuggesties:
Opdracht: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kun...

Gezamenlijke besluitvorming (2017)

Omschrijving: Samen beslissen in de palliatieve zorg: Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft project Samen bouwen aan vertrouwen vier filmpjes en een brochure ontwikkeld. De brochure Samen bouwen aan vertrouwen(pdf) helpt om cliënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fase van h...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl