Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 44

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Samenvattingskaart richtlijn Pijn bij Kanker en pijn bij vergevorderde COPD en Hartfalen (2019)

Omschrijving: Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen. De hele richtlijnen zijn te lezen op Pallialine (COPD en hartfalen en kanker). De richtlijnen zijn bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase.

Pijn: oorzaken en behandelingen (2017)

Omschrijving: Filmpje van 8.27 minuten over: Welke soorten pijn zijn er? Waarom hebben niet alle soorten pijn dezelfde behandeling? Leer alles over acute pijn, chronische pijn, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, model van loeser (Pijnbeleving, pijngedrag, etc), en de behandeling die je kan geven (paracetamol, NSAIDs zoals ibuprofen en diclofenac), opioiden (morfine, oxycodon, fentanyl), en invasieve mogeli...

Hartfalen. Juf Danielle (2017)

Omschrijving: Deze video gaat over hartfalen. Leer hoe je het verschil kan zien tussen links- en rechtsdecompensatie, en welke aandoeningen decompensatio cordis kunnen veroorzaken. Deze termen komen langs: diastole, systole, diastolische dysfunctie, systolische dysfunctie, stuwing, oedeem, longoedeem, dyspnoe, orthopnoe, astma cardiale, RAAS, enkeloedeem, en de gevolgen en prognose van decompensatio cordis
<...

Richtlijn palliatieve sedatie (2009)

Omschrijving: In deze richtlijn worden de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie toegelicht. Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen. Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Doel is het lijden te verlichten. Het bewustzijn verlagen is een middel om dat te bereiken. Palliatieve sedatie die leges artis wordt toegepast bekort ...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017)

Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patië...

Signaleringsmethode IKNL 2 (2015)

Omschrijving: YouTube film van 12.02 minuten met uitleg over gebruik van de signaleringsmethode IKNL

Gebruikssuggesties:
Competentie: rekening houden met wensen en behoeften van de zorgvrager, aandacht voor de 4 dimensies

Algemene principes van palliatieve zorg (2017)

Omschrijving: Algemene principes palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland di...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl