Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 34

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Expertisecentrum Euthanasie (2020)

Omschrijving: Het expertisecentrum Euthanasie (voorheen levenseinde kliniek) deelt hun expertise met artsen en verpleegkundigen. Ze geven op deze website specialistische informatie over euthanasie en over wetgeving. Het ene verzoek is het andere niet. Wat komt er kijken bij het in behandeling nemen van een euthanasieverzoek in het algemeen, of bijvoorbeeld bij dementie? Welke richtlijnen en handreikingen zijn e...

Richtlijn overbelasting mantelzorger (2009)

Omschrijving: In deze richtlijn wordt de nadruk gelegd op de problematiek en ondersteuningsmogelijkheden van de meest betrokken niet-professionele verzorger, ook wel de centrale verzorger genoemd, meestal de partner of een kind van de patiënt. De richtlijn bevat: voorkomen, overbelasting van de mantelzorger, signalering overbelasting, ondersteuning en begeleiding, onderbouwing

Gebruikssuggesties:
H...

Lesmateriaal Mantelzorgondersteuning

Omschrijving: Mantelzorg is een van de vele thema's op het kennisplein van Zorg voor beter. Je vindt hier veel informatie en verwijzingen naar relevante onderwerpen en hulpmiddelen, zoals een toolkit thuiszorg, het SOFA model, toolkit huisartsen, een test om inzichtelijk te maken hoe de verpleegkundige samenwerkt met de mantelzorger.

Gebruikssuggesties:
Afhankelijk van je lesopbouw kun je met deze m...

MantelzorgNL

Omschrijving: MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Deze website bevat veel informatie, korte filmpjes enz over alle relevante onderwerpen mbt mantelzorg. denk b.v. aan ervaringsverhalen, respijtzorg, wettelijke regelingen, mogelijkheden pgb enz

Gebruikssuggesties:
Ter voorbereiding en verdieping op het thema. Ook voor de docent bevat deze site veel achter...

Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (2011)

Omschrijving: Deze handreiking richt zich op het informeren van zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

Gebruikssuggesties:
...

Signaleringsmethode IKNL 1 (Herziene versie 2016)

Omschrijving: Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn.

Gebruikssuggesties:
Signalering in de ...

Multidisciplinair samenwerken (2012)

Omschrijving: Animatiefilmpje ( 1.15 min) doelgroep verzorgenden. De rol van de verzorgenden in samenwerking met andere disciplines wordt benadrukt.

Gebruikssuggesties:
Als introductie voor b.v. een stageopdracht waarin het belang van samenwerken met andere disciplines aan bod komt. - Ga in gesprek met verschillende disciplines over hun taken en werkzaamheden voor patiënten in de palliatieve fase...

Samenwerken met informele zorgverleners (2016)

Omschrijving: Dit werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijst naar handige tools. Het bevat o.a. praktijkervaringen, gespreksmodellen en meetinstrumenten.

Gebruikssuggesties:
Alle thema's kunnen los van elkaar gelezen / gebruikt worden. Zo kun je zelf bepalen waar je mee aan d...

Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg (2016)

Omschrijving: De notitie biedt houvast om het samenspel tussen formele en informele zorgverleners bij het verrichten van zorghandelingen verder invulling te geven.

Gebruikssuggesties:
Achtergrond informatie bij vragen als Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kun je een cliënt die beademing krijgt naar de disco laten gaan met een vrijwilliger? ...

Samenwerken met vrijwilligers

Omschrijving: Kennisbundel: Als docent van een zorg- en welzijnsopleiding bereid je je studenten voor op een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Met de opdrachten en tips uit deze praktijkgerichte kennisbundel geef je het onderwerp een extra impuls in je lessen.

Gebruikssuggesties:
De bundel is zo samengesteld dat je niet alles hoeft te gebruiken. Pik eruit wat jij kunt gebruiken...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl