Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 64

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Wilsverklaring (2020)

Omschrijving: Website van de KNMG met informatie voor het "gewone"publiek over wilsverklaringen, euthanasieverzoek en tijdig spreken over het levenseinde.In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke behandeling zij niet meer of juist wel willen. Dit gebeurt voor het geval de situatie zich voordoet dat iemand dit zelf niet meer kan zeggen. Zo kan iemand met een behandelverbod vastleggen in welke situatie ...

Beslissingen en procedures rondom euthanasie (NVVE)

Omschrijving: Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Studenten kunnen deze website gebruiken als achtergrondinformatie over wilsverklaringen, euthanasie en tijdig s...

Casus over palliatieve zorg bij een patient met COPD (2018)

Omschrijving: Casus waarin verschillende dimensies van palliatieve zorg aan bod komen o.a (dyspnoe, advance care planning).

Gebruikssuggesties:
Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) welke problemen er spelen, hoe ze deze casus zouden aanpakken, wat ze nog meer zouden willen weten van deze mevrouw en hoe ze dat zouden kunnen communiceren.

Bestaat er een medicijn tegen verdriet? (2018)

Omschrijving: College van Manu Keirse, bekende rouwdeskundige, filmpje van 13 minuten over rouw en rouwtaken en het belang van luisteren.

Gebruikssuggesties:
Gebruik dit college als inleiding als het gaat over rouw en verdriet.

Leermodule rouw en verlies (2014)

Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syst...

Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning (pro-actieve zorgplanning) (2017)

Omschrijving: Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Gebruikssuggesties:
Informatief rapport met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor advance care planningsgesprekken. Laat de student het rapport lezen en vragen beantwoorden. Wat is...

Schrijven van een levensverhaal (2018)

Omschrijving: Opdracht Beschrijf aan de hand van een interview dat je afneemt bij een patiënt het levensverhaal van die patiënt vanaf het moment dat er sprake is markering van de palliatieve fase en er sprake is van proactieve zorgplanning. Het levensverhaal dient dus te gaan over aspecten die te maken hebben met de spirituele dimensie die de patiënt en zijn naasten ervaren. Dus wat betekent deze levensfase...

Richtlijn zingeving en spiritualiteit

Omschrijving: De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverleni...

Handreiking Hoop bij mensen met een korte levensverwachting (2018)

Omschrijving: Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte kunnen patiënten hoop houden, en uitspraken doen zoals ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als verpleegkundige kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. De patiënt weet toch dat hij dit niet meer mee zal maken? Ontkent de patiënt zijn prognose, en mo...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl