Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 44

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Richtlijn dyspneu (2015)

Omschrijving: Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dyspneu in de palliatieve fase, die last hebben van dyspneu (onder andere ten gevolge van kanker, COPD en/of hartfalen), zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten (onder andere longartsen en cardiologen), apothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physi...

Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie (2011)

Omschrijving: Een informatief boekje voor familie en naasten van mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Besproken wordt hoe dementie zich in het algemeen naar het einde toe ontwikkelt en wat voor inzichten of vraagstukken hier bij kunnen komen kijken. Op deze manier ontstaat er meer inzicht in de mogelijke problemen in de laatste levensfase. Daarnaast is er informatie over de behan...

IKNL webshop (2019)

Omschrijving: Webshop waarin allerlei (onderwijs)materiaal is te downloaden o.a over besluitvorming, signalering, zorgpad stervensfase, psychosociale zorg, palliatieve sedatie

Gebruikssuggesties:
Allerlei achtergrondinformatie over "palliatieve "onderwerpen. Voor docenten en studenten gratis te downloaden.

Casus van een patiënt met hartfalen

Omschrijving: Casus over palliatieve zorg bij een patiënt met hartfalen met een aantal vragen.

Gebruikssuggesties:
Laat de studenten de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen lezen. De casus geeft aanleiding om te praten over symptomen en de bestrijding daarvan maar ook om ethische dilemma's, de rol van de mantelzorg en beslissingen rond het levenseinde te bespreken.

Casus palliatieve sedatie (2018)

Omschrijving: Twee casussen met betrekking tot palliatieve sedatie uit de praktijk met vragen en stellingen.

Gebruikssuggesties:
Laat studenten de richtlijn palliatieve sedatie opzoeken en bediscussieer met hen de twee casussen aan de hand van de stellingen en vragen.

Casus over palliatieve zorg bij een patient met COPD (2018)

Omschrijving: Casus waarin verschillende dimensies van palliatieve zorg aan bod komen o.a (dyspnoe, advance care planning).

Gebruikssuggesties:
Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) welke problemen er spelen, hoe ze deze casus zouden aanpakken, wat ze nog meer zouden willen weten van deze mevrouw en hoe ze dat zouden kunnen communiceren.

Casus over delier (2018)

Omschrijving: Casus over een oudere dame die een delier ontwikkeld, met vragen.

Gebruikssuggesties:
Leg de studenten de casus voor en laat ze individueel of in groepjes de vragen beantwoorden. Maak ook gebruik van de richtlijn delier.

Signalering in de palliatieve fase, digitale set (2019)

Omschrijving: Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. IKNL biedt professionals een programma om met deze methode te leren werken. Op de website van het IKNL kun je producten kopen, maar...

Richtlijn zorg in de stervensfase (2011)

Omschrijving: De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. In de richtlijn gaat he...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl