Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 34

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Transities van zorg: samenwerking, informatie uitwisseling en afstemming tussen diverse zorgverleners (2019)

Omschrijving: Verwijst naar website van ZonMw en gaat over projecten die te maken hebben met organisatie en continuïteit van zorg.

Gebruikssuggesties:
Opdracht: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kunnen zich voordoen? Hoe anticipeer je daarop? Wat moet je allemaal voor de patiënt en de familie regelen? Welke informatie is er voorhanden...

Leermodule rouw en verlies (2014)

Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syst...

Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning (pro-actieve zorgplanning) (2017)

Omschrijving: Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond advance care planning in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Gebruikssuggesties:
Informatief rapport met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor advance care planningsgesprekken. Laat de student het rapport lezen en vragen beantwoorden. Wat is...

Richtlijn zorg in de stervensfase (2011)

Omschrijving: De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. In de richtlijn gaat he...

Richtlijn psychosociale zorg / maatschappelijk werk

Omschrijving: In de hoofdstukken Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg leggen we uit wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is. In de volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat je concreet, in de praktijk, als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg kunt tegenko...

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017)

Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patië...

Algemene principes van palliatieve zorg (2017)

Omschrijving: Algemene principes palliatieve zorg. Tevens een kennismaking met www.pallialine.nl
Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland di...

Richtlijn palliatieve zorg en nierfalen (2017)

Omschrijving: Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De behandeling van de acht voornaamste symptomen wordt in deze richtlijn beschreven: slaapstoornissen, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie.

Gebruikssuggesties:
Achtergrond informatie palliatieve zorg en nierfalen.

Symptoom: obstipatie (2009)

Omschrijving: Voor de patiënt betekent obstipatie vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat. Preventieve maatregelen zijn dan ook van het grootste belang.

Gebruikssuggesties:
Opdrachten; laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom (pijn, delier, misselijkheid/braken, dyspnoe, obstipatie) beschrijven:, ...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl