Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 47

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Kamerbrief over palliatieve zorg, een niveau hoger (2016)

Omschrijving: Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verbeteracties voor de palliatieve zorg. Behalve de kamerbrief vindt u op deze site een aantal bijlages mbt ontwikkelingen in de palliatieve zorg op dat moment .

Gebruikssuggesties:
Achtergrondinformatie voor docenten en studenten over ontwikkelingen in de palliatieve zorg

Palliatieve zorg en verstandelijke beperking

Omschrijving: Het betreft hier de website van het kennisplein gehandicaptenzorg. Belangrijke informatie, recente onderzoeken en ontwikkelingen kunnen hier gevolgd worden. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is minder goed ontwikkeld dan de palliatieve zorg in de algemene bevolking. Veel kennis uit de palliatieve zorg voor mensen uit de algemene populatie is niet of niet geheel van toe...

Een praktische handleiding: Palliatieve zorg voor dak en thuislozen (2017)

Omschrijving: In Nederland zijn er op dit moment ruim 30 duizend mensen geregistreerd als 'dak- en thuisloos', dat wil zeggen zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, slapen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Wat houdt palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn (geweest) in? En hoe kan u deze zorg optimaal aan laten sluiten bij de zorgbehoeften en p...

Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis /gids voor de praktijk (2012)

Omschrijving: Deze gids is opgebouwd uit vier delen: Deel een verduidelijkt diverse ontwikkelingen in de psychiatrie en palliatieve zorg. Daarna wordt de vertaalslag gemaakt naar palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis. Deel twee geeft adviezen voor GGZ-instellingen om te komen tot beleid en/of een handboek palliatieve zorg voor de eigen instelling. Deel drie reikt thema’s aan voor de p...

Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (2007)

Omschrijving: Het betreft een specifieke richtlijn voor artsen, die is toegespitst op de eigen problematiek die de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingmet zich meebrengt. Centraal hierin staat het begrip wilsbekwaamheid, dat bij mensen met een verstandelijke beperking bijzondere aandacht en mogelijk beoordeling verdient. De begrensde mogelijkheden in het betekenis geven aan en het uiten...

Hospice; een bijna thuis huis (2011)

Omschrijving: Film van 19 minuten van Annabel van Gageldonk over het leven in een hospice (bijna thuis huis) in Den Haag.

Gebruikssuggesties:
Film te gebruiken als illustratie over wat een hospice kan betekenen voor terminaal zieke mensen.

IKNL webshop (2019)

Omschrijving: Webshop waarin allerlei (onderwijs)materiaal is te downloaden o.a over besluitvorming, signalering, zorgpad stervensfase, psychosociale zorg, palliatieve sedatie

Gebruikssuggesties:
Allerlei achtergrondinformatie over "palliatieve "onderwerpen. Voor docenten en studenten gratis te downloaden.

Meewerken aan intercollegiale ondersteuning en toetsing in de palliatieve zorg (2009)

Omschrijving: Ontwikkeling en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg. Artikel uit het nederlands tijdschrift voor palliatieve zorg over de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg. Achtergrondinformatie. Geschikt voor HBOV-ers.

Gebruikssuggesties:
Laat studenten het artikel lezen en nadenken hoe ze dit zouden kunnen gebruiken om de kwaliteit van de...

Leren omgaan met levensvragen (2010)

Omschrijving: DVd en brochure die te bestellen zijn voor een scholing over zingevingsvragen.

Gebruikssuggesties:
De dvd biedt veel waardevolle praktijkvoorbeelden die in tal van bijeenkomsten als illustratie van bepaalde thema's kunnen dienen. Denk hierbij aan scholing over levensvragen, zingeving of spiritualiteit en ook aan scholing over communicatie, bejegening en sociale vaardigheden. In de bro...

Transities van zorg: samenwerking, informatie uitwisseling en afstemming tussen diverse zorgverleners (2019)

Omschrijving: Verwijst naar website van ZonMw en gaat over projecten die te maken hebben met organisatie en continuïteit van zorg.

Gebruikssuggesties:
Opdracht: Een patiënt gaat van het ziekenhuis naar huis, het hospice of een verpleeghuis. Welke knelpunten kunnen zich voordoen? Hoe anticipeer je daarop? Wat moet je allemaal voor de patiënt en de familie regelen? Welke informatie is er voorhanden...

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl