Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 64

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Angst in de palliatieve fase (2012)

Omschrijving: Een PowerPoint presentatie van een specialist ouderengeneeskunde over angst in de palliatieve fase
Idee voor eigen Powerpoint presentatie over angst. Te gebruiken samen met de richtlijn angst of een casus. aan bod komen:
  • Wat is angst?
  • Hoe kun je angst herkennen? (diagnostiek)
  • Wat kun je doen? (beleid)

Agora; actuele informatie over (de organisatie) van de palliatieve zorg

Omschrijving: Informatieve website over allerlei actuele onderwerpen in de palliatieve zorg. Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Ze bevorderen lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen ze door kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden te delen met organisaties in zorg, zingeving en welzijn.

Studenten kunnen hier over allerlei actuele o...

Pleidooi voor verdriet (2019)

Omschrijving: Femke van der Laan houdt een pleidooi voor verdriet. Na het overlijden van haar man, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, leerde zij een nieuw, diep soort verdriet kennen. Ze schreef er columns over in het Parool en kwam tijdens het schrijven tot de conclusie dat er in onze samenleving niet genoeg ruimte is voor rouw en pijn. Haar boodschap: heb in godsnaam verdriet. In dit college de...

Wanneer praat jij over de dood? (2016)

Omschrijving: Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Iedereen krijgt met levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden.

Gebruikssuggesties:
Filmpje van 2 minuten bekijken en studenten vragen waar ze aan denken bij de dood en of ze hier over praten. gebruik het als een inleiding om...

Leerinterventie zingeving: ‘Van Betekenis tot het Einde’ (2017)

Omschrijving: On- en offline training. Ouderen zijn in een laatste levensfase vaak bezig met vragen rond zingeving. Heb ik gedaan wat ik wilde doen in mijn leven? Ben ik van betekenis geweest? Het is voor ouderen van belang om hier over te kunnen praten. In gesprek met ouderen kun je hen helpen weer betekenis aan hun leven te geven. Ook de dromen die niet zijn uitgekomen, kunnen een plekje gegeven worden. Deze...

Levensvragen bespreken

Omschrijving: Website waarin allerlei materiaal is te vinden over het bespreekbaar maken van het levenseinde, wensenboekje.

Gebruikssuggesties:
Laat studenten hier eens in neuzen als voorbereiding op gespreks- en communicatievaardigheden.

IKNL webshop (2019)

Omschrijving: Webshop waarin allerlei (onderwijs)materiaal is te downloaden o.a over besluitvorming, signalering, zorgpad stervensfase, psychosociale zorg, palliatieve sedatie

Gebruikssuggesties:
Allerlei achtergrondinformatie over "palliatieve "onderwerpen. Voor docenten en studenten gratis te downloaden.

Leren omgaan met levensvragen (2010)

Omschrijving: DVd en brochure die te bestellen zijn voor een scholing over zingevingsvragen.

Gebruikssuggesties:
De dvd biedt veel waardevolle praktijkvoorbeelden die in tal van bijeenkomsten als illustratie van bepaalde thema's kunnen dienen. Denk hierbij aan scholing over levensvragen, zingeving of spiritualiteit en ook aan scholing over communicatie, bejegening en sociale vaardigheden. In de bro...

Wet- en regelgeving m.b.t. wilsverklaringen/ euthanasie

Omschrijving: Website van de rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde voor het "gewone"publiek ; wilsverklaringen, euthanasie, tijdig spreken over het levenseinde. Geeft de mogelijkheid om door te linken naar voorlichtingsbrochures over deze onderwerpen

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl