Palliatieve zorg aan migranten: handreiking bij de e-learning (2019)

De handreiking bevat informatie over hoe het materiaal tot stand is gekomen en een beschrijving van de inhoud van de e-learning en de aanvullende opdrachten. De e-learning is ontwikkeld voor MBO- en HBO-studenten. De aanvullende opdrachten zijn voor het MBO-, HBO- en WO-niveau.

Gebruikssuggesties:
Deze handreiking bestaat uit de beschrijving van een e-learning ‘Palliatieve zorg aan migranten’ en verdiepende opdrachten die door docenten gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Dit onderwijs is geschikt voor MBO-3, MBO-4, HBO en WO. De e-learning is ontwikkeld voor MBO niveau 3-4 en is ook bruikbaar voor HBO studenten. De focus van de e-learning ligt op kennisoverdracht en reflectie. De studenten doen kennis op over de onderdelen die belangrijk zijn bij (palliatieve) zorg aan migranten, reflecteren op hun eigen visie op een waardige laatste levensfase en maken kennis met casussen waarin dilemma’s met patiënt of familie zich voor doen. De focus van de verdiepende opdrachten ligt op verdieping van de thema’s en het samen reflecteren op en oplossen van veelvoorkomende situaties. De verdiepende opdrachten zijn ontwikkeld voor MBO-3-4, HBO en WO. Voor de e-learning zie hieronder: Palliatieve zorg aan migranten: de e-learning

Toolbox-ID: 975
Ontwikkelaar: Ontwikkeld binnen het onderzoeksproject Waardigheid in de laatste levensfase voor niet-westerse patiënten en hun naasten onder het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.
Laatst bijgewerkt: 2019
Medium:
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: