Zorgpad stervensfase: handleiding (2011)

Zorgpad stervensfase is een hulpmiddel om de zorg in de stervensfase te optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit van leven van de patiënt. Het richt zich op de 'common pathway', behandeling van symptomen en bestrijden van lijden. Het Zorgpad Stervensfase 2.0 is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) versie 12 (2009). Het zorgpad is verdeeld in drie fasen: – beoordeling bij de start van het zorgpad door arts en verpleegkundige (deel 1) – beoordeling van patiëntgebonden problemen tijdens de stervensfase (deel 2) – zorg na het overlijden (deel 3)

Gebruikssuggesties:
Achtergrondmateriaal bij onderwijs ter voorbereiding of tijdens stages in de zorgsetting. - Achtergrondmateriaal bij onderwijs rond de stervensfase: common pathway, symptomen, bestrijden lijden

Toolbox-ID: 948
Ontwikkelaar: IKNL
Laatst bijgewerkt: 2011
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: