Somberheid in de palliatieve fase (2014)

Dat patiënten in de palliatieve fase somber en verdrietig zijn, is normaal en begrijpelijk. De exclusief psychiatrische blik die zulke somberheid benoemt als ‘depressieve stoornis’, is in zo’n situatie verraderlijk. Zij kan beter verruild worden voor een bredere, ‘salutogene’ benadering die zich niet uitsluitend richt op klachten en risicofactoren, maar ook probeert krachtbronnen aan te boren die de patiënt helpen het verdriet een plaats te geven en ‘gezond te sterven’.

Gebruikssuggesties:
Achtergrondinformatie over somberheid, verdriet en depressie. Ondanks dat het artikel gericht is op de huisarts is het ook interessant voor verpleegkundigen

Toolbox-ID: 888
Ontwikkelaar: Franca Warmenhoven
Laatst bijgewerkt: 2014
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Symptoombestrijding
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: