Herkennen en behandeling van depressie in de palliatieve fase (2005)

Artikel in huisarts en wetenschap Depressie komt regelmatig voor in de palliatieve fase van levensbedreigende ziekten, namelijk bij 15-25% van de patiënten, maar wordt niet altijd zodanig herkend. In dit artikel gaan we in op de mogelijke verklaringen hiervoor. Verder komen de predisponerende factoren voor depressie bij deze groep patiënten aan de orde. Bij de bespreking van de diagnostiek belichten we problemen die zouden kunnen optreden bij het toepassen van de DSM-IV-criteria in deze fase. Bij de behandeling komen naast antidepressiva ook psychostimulantia in aanmerking. Voor psychologische begeleiding kunnen huisartsen behalve op de gebruikelijke professionals ook een beroep doen op hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase.

Toolbox-ID: 883
Ontwikkelaar: Marijse Koelewijn, Pieter Dijksterhuis, Bernardina Wanrooij
Laatst bijgewerkt: 2005
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Symptoombestrijding
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: