Meetinstrument DOS schaal (2001)

Het delirium is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening Schaal bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delirium weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt. Om het delirium goed te herkennen is het van belang om per dienst de observatie van het gedrag vast te leggen.

Gebruikssuggesties:
Zie toelichting bij het instrument. Studenten kunnen tijdens de stage oefenen met dit instrument.

Toolbox-ID: 750
Ontwikkelaar: M.J. Schuurmans, UMC Utrecht
Laatst bijgewerkt: 2001
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: