Palliatieve terminale zorg in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (2010)

Deze rapportage beschrijft en evalueert de studie naar de palliatieve terminale zorg in geestelijke gezondheidszorg (GGz)-instellingen in Nederland. In het kader van deze kwalitatieve explorerende studie, heeft het Trimbos-instituut interviews gehouden in GGz-instellingen met behandelaars en verpleegkundigen. Dit had ten doel meer inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van de palliatieve terminale zorg in GGz-instellingen en aanbevelingen voor de praktijk te kunnen formuleren.

Toolbox-ID: 652
Ontwikkelaar: Trimbos instituut
Laatst bijgewerkt: 2010
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: