Zorgmijding onder dak- en thuislozen: Een handreiking (2018)

Sinds 2016 doet het VUmc, samen met o.a. het NIVEL2, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep onderzoek naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep bestaat uit mensen die geen hulp zoeken of accepteren, en mensen die het zorgnetwerk niet begrijpen of waarbij de formele zorg niet aansluit. We merkten wel in interviews met verschillende betrokkenen dat geestelijk verzorgers en straatpastors op een andere manier werken, en vaak wel in contact met deze groep kwamen. We besloten daarom om eerst deze doelgroep beter te gaan begrijpen, zodat professionals beter inzicht hebben in het fenomeen zorgmijding en het bereiken van deze groep. Deze handreiking gaat dan ook niet specifiek over palliatieve zorg, omdat eerst meer inzicht nodig is in zorgmijding.

Gebruikssuggesties:
Achtergrondinformatie, maar ook verdieping mbt zorgmijding

Toolbox-ID: 644
Ontwikkelaar: VUmc Expertisecentrum Palliatieve zorg, Kuria
Laatst bijgewerkt: 2018
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: