Begeleide intervisie levensvragen en ouderen. Werkboek voor begeleiders (2011)

In 2008 verscheen bij het Expertisenetwerk de (uitgebreide) versie van het werkboek “Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen” op de website. Dit werkboek is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen er hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train -de - trainer ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om te oefenen met de methode.
Deze verkorte versie kan gebruikt worden voor bijeenkomsten van anderhalf uur. Sinds het verschijnen van het werkboek begeleide intervisie in 2008 is een serie materialen ontwikkeld voor zorgmedewerkers, (begeleiders van) vrijwilligers en ouderenadviseurs over omgaan met levensvragen. Achterin dit werkboek tref je daar een overzicht van aan, zodat je er wellicht bij de bijeenkomsten op onderdelen gebruik van kunt maken of deelnemers erop kunt attenderen.

Toolbox-ID: 291
Ontwikkelaar: Wout Huizing (Reliëf), met medewerking van Christien Begemann
Laatst bijgewerkt: 2011
Medium:
  • Tekstueel
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Zelfzorg
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: