Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Welkom bij Edupal

Het EDUPAL project was een ZonMw project (nr 844001204 ) in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' . Het project heeft van 2016 tot 2019 gelopen. Het was gericht op de implementatie van palliatieve zorg in de basiscurricula voor verzorgenden en verpleegkundigen in Limburg en Zuidoost Brabant. Aan de hand van vastgestelde basiscompetenties voor deze professionals werd ook een toolbox met leermaterialen voor docenten ontwikkeld.

Doel van deze toolbox was om docenten van hogescholen en ROC’s materialen aan te reiken om hun lessen over palliatieve zorg te verzorgen en zo verpleegkundigen en verzorgenden voor te bereiden op hun taken en verantwoordelijkheden in de palliatieve zorg. De toolbox omvat teksten, animaties, video’s, presentaties, casuïstiek, tools en websites over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg, waaronder: palliatieve zorg en organisatie, symptoombestrijding, samenwerken, communiceren, stervensfase, pro-actieve zorgplanning en zelfzorg.

De Edupal toolbox is verplaatst naar de website van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.


Dit project wordt mogelijk gemaakt door: